4Gume.com Logo

ETRMA: tržište prerade guma dostiže 96%

  01. avgust 2010.

  ETRMA, Evropsko udruženje proizvođača guma , izjavilo je da je tržište za preradu guma postalo "stabilno i konkurentno".

  Bez obzira na to što recesija nastavlja da vrši negativan uticaj na isporuku starih guma kompanijama za preradu, ETRMA je utvrdila da se opaža pozitivan trend u segmentu prerade starih guma, i nivo prerade u Evropi dostiže 96%.

  “Ovo dostignuće će postaviti Evropu na mesto jednog od najrazvijenijih regiona u sferi prerade i  reciklaže guma u svetu", navodi u svom saopštenju ETRMA.

  Najvažnija okolnost je rast ekološki bezbednih i ekonomičnih tehnologija za preradu guma. Proizvodi od prerađenih guma sve češće postaju koristan resurs za primenu u različitim oblastima.

  ETRMA navodi da 2010.godine u Evropi posluje 14 kompanija koje se bave preradom starih guma. Ove kompanije treba da sakupljaju i prerađuju gume u količini koja odgovara proizvodnji novih guma, koje ukupno te kompanije prodaju, prema principu "jedna nova guma se prodaje – jedna stara se prerađuje".

  Prema podacima udruženja, u Velikoj Britaniji se iskoristi 100% guma koje su izašle iz upotrebe. Od 479 hiljada tona starih guma u Velikoj Britaniji u 2009. godini 8,5% bilo je protektirano, a 45,1% predrađeno. Još 24% je bilo iskorišćeno u svojstvu izvora energije. Ostalih 19% su bile ponovo korišćene ili izvezene.

  Ovakva varijanta postupanja sa starim gumama je ipak izuzetak. Nemačka je naprimer, izvezla 69 hiljada tona starih guma u 2009.godini: 12,1% od godišnjeg obima, a 20 hiljada tona je bilo zakrpljeno. Mnogi smatraju da izvoz starih guma prosto prenosi odgovornost za njihovu preradu na druge. Bez obzira na to, udruženje kaže da evropski proizvođači kao i pre nameravaju da povećavaju obim "zdravog i konkurentnog tržišta prerade guma".