4Gume.com Logo

M+S oznaka na auto gumama

  13. jul 2012.

  Ako ne znate značenje ovih oznaka na gumama, znajte da ni najvećim evropskim prodavcima guma to nije potpuno jasno. Razlog je to što ni u EU ne postoji zakonski propisana definicija zimskih guma.

  Ipak, ECE propis br. 30 EU direktive 92/23 i §36 nemačkog Strassenverkehrs-Zulassungs Ordnung (nemački saobraćajni propisi), kažu da bi zimske gume trebalo uvek da nose oznaku M+S (Mud & Snow), M&S ili M.S.  To znači, da se sve gume s tim oznakama, uključujući i neke letnje, u Nemačkoj, mogu smatrati odgovarajućim zimskim gumama.

  Međutim oznaka M+S ne znači da je guma obavezno zimska, može biti zimska guma ili guma za sve sezone.

  M+S gume sa simbolom planina/snežna pahuljica

  Fulda EcoControl

  Simbol planina/snežna pahuljica potiče iz Kanade odakle se raširila po celom svetu. Ova oznaka je uvedena da bi omogućila nestručnjacima da, kada žele da kupe zimske gume, ne kupe greškom gume za sve sezone. U februru 1999. godine, Udruženje proizvođača guma Kanade i Udruženje proizvođača guma SAD, prihvatile su proceduru za testiranje guma za oštre zimske uslove Američkog društva za testiranje i materijale. Indeks prijanjanja na snegu po ovom standardu je jednak ili veći od 110, u odnosu na referentnu gumu sa indeksom 100.

  Dizajn gazećeg sloja, struktura i materijali od kojih su proizvedene gume za oštre zimske uslove obezbeđuju bolje vozne karakteristike u zimskim uslovima. Prema savetu ovog tela, u oblastima gde veći sneg češće pada, trebalo bi montirati ove gume. Označene su sa M+S i simbolom planina/snežna pahuljica. Ova oznaka trenutno je obavezna samo u SAD i Kanadi dok u Evropi to nije regulisano zakonom. Poznati američki testovi guma su pokazali da gume sa ovim simbolom imaju najmanje 10% bolje prijanjanje na snegom prekrivenom putu od guma bez ove oznake.

  Većina proizvođača je već prihvatila simbol planina/snežna pahuljica, a očekuje se da uskoro bude na svim zimskim gumama.

  Kada kupite gumu sa oznakom M+S i simbolom planina/snežna pahuljica možete biti sigurni da ste kupili zaista zimsku gumu.

  M+S guma sa snežnom pahuljicom

  Sledeći video klip pokazuje razliku u voznim karakteristikama između M+S guma za sve sezone i pravih zimskih guma (sa oznakom snežne pahuljice).

  Napomena: Crni automobil je opremljen M+S gumama (za sve sezone), dok je crveni automobil opremljen zimskim gumama. Zbog toga crveni automobil ima znatno kraći zaustavni put, bolje ponašanje u krivinama i bolje vozne karakteristike.

  Ovaj video klip takođe pokazuje da nije dovoljno staviti samo dve zimske gume na prednju osovinu (a nazad ostaviti all season gume) već treba stavljati sve 4 zimske gume.