4Gume.com Logo

Rotacija guma

  13. jul 2012.

  Rotacija guma je premeštanje guma s jedne na drugu osovinu s namerom da se postigne ravnomerno trošenje guma. 

  Raspodela mase na prednjoj i zadnjoj osovini je kod svih vozila različita, vuča je obično na jednoj osovini, pa je zato trošenje guma na različitim osovinama neravnomerno. Kod vozila sa zadnjom vučom raspodela masa je približno 50:50. Kod vozila s prednjom vučom diferencijal se nalazi napred i prednja osovina je više opterećena, tako da je raspodela mase oko 60:40 u korist prednje osovine. To znači da se prednje gume brže troše jer trpe skoro dva puta veće opterećenje od zadnjih, posebno ako se uzme u obzir da prednje gume podnose dodatno naprezanje prilikom kočenja i kretanja. Zato se kod vozila s prednjom vučom rotacija guma mora vršiti češće.

  Kod vozila sa prednjom vučom, zbog nejednake dubine šare prednjih u odnosu na zadnje gume, lošije je kočenje i upravljivost, posebno na mokrom putu. Ako gume ne rotirate redovno, moraćete da menjate obe prednje gume odjednom tako da ćete sve vreme imati gume s različitom dubinom šare.

  Postoje i drugi razlozi za neravnomerno trošenje guma, na primer mehanički problemi na vozilu. Točak koji nije centriran biće "vučen" od strane drugih točkova, tako da će se više trošiti. Ako točkovi nisu balansirani ili nije izvršeno centriranje trapa, vozilo će vući u stranu kada se pusti volan, što takođe izaziva neravnomerno trošenje.

  Takođe ako se pritisak u gumama razlikuje, neke su previše naduvane a neke izduvane, gume se neće ravnomerno trošiti. Kada je pritisak iznad propisanog više se troši srednji deo protektora, a kada je ispod propisanog više se troši spoljni deo protektora. 

  Proizvođači u priručniku preporučuju pravilo po kome treba vršiti rotaciju i na koliko kilometara to treba učiniti. U tome postoje velike razlike između proizvođača guma (npr. Good Year - 7000km, Bridgestone - 5000-8000km, Michelin - 7000-10 000km, Fulda - 10 000-15 000km) tako da je najbolje poslušati preporuku proizvođača iz priručnika.

  Gume treba rotirati čak i ako nema znakova neravnomernog trošenja!

  Pravila rotacije

  Unakrsna rotacija

  Unakrsna rotacija daje najbolje rezultate i može se primeniti na svako vozilo bez obzira da li je s prednjom il zadnjom vučom.(Ovo pravilo se ne odnosi jedino na gume sa usmerenom šarom koje se premeštaju samo s prednje na zadnju pozicju s iste strane vozila.)

  Vozila s pogonom na sva četiri točka

  Kod ovih vozila važi pravilo rotacije 4 gume- gume sa obe osovine se premeštaju unakrsno.

  Direktna (straight) rotacija

  Ova rotacija se primenjivala u ranim danima radijalnih guma.Tu se jednostavno zamenjuju prednje za zadnje gume.

  Rotacija 5 guma

  Ako imate regularnu rezervnu gumu i želite da je uključite u proces rotacije, ispravna procedura je da primenite pravilo rotacije koje važi za vozila s pogonom na sva četiri točka. Pri tome vodite računa da rezervnu gumu obavezno ubacite na zadnju desnu poziciju. Gumu koja je trebala da dođe na zadnje desno mesto sada smestite u prtljažnik kao novu rezervnu gumu.