4Gume.com Logo

Centriranje (reglaža) trapa

  13. jul 2012.

  Centriranje trapa se sastoji od podešavanja uglova točkova tako da su oni normalni na podlogu (horizontalu) i međusobno paralelni. Rezultat ovog podešavanja je bolja trajnost gume i bolje držanje pravca. 

  Centriranje trapa treba obaviti u sledećim situacijama:

  • kada se menjaju delovi sistema oslanjanja,
  • kada se stavljaju nove gume,
  • kada vozilo zanosi u jednu stranu,
  • kada se primete neravnomernosti u trošenju guma.

  Važno je istaći da osim necentriranog trapa za navedene probleme postoje i drugi uzroci, kao na primer, nejednak pritisak u gumama, loši elementi oslanjanja, kočnice ili servo sistem. Majstor treba da odredi da li je centriranje neophodno. 

  Važan preduslov za uspešno obavljanje reglaže trapa su približno jednake dubine šare na svim gumama. U slučaju da su gume nejednako potrošene, može se desiti da reglaža dovede do lošeg prianjanja guma koje su više istrošene.

  Postupak centriranja trapa

  Postoje tri podešavanja koja su najvažnija za uspešno centriranje trapa: nagib, zatur i raspon.

  Nagib

  Gledano s prednje strane vozila, nagib je ugao između točka i normale na horizontalnu ravan. Meri se u stepenima. Cilj je da nagib bude 0 stepeni, odnosno da centralna linija točka bude potpuno normalna na horizontalnu ravan. Ako točkovi naginju na spolja ili na unutra, dolazi do neravnomernog trošenja gazećeg sloja gume koje se vidi na bokovima. U slučaju različitog nagiba jednog i drugog točka na istoj osovini, vozilo može da vuče u jednu stranu.

  Na mnogim vozilima sa prednjom vučom nagib ne može da se podešava, već on ukazuje da je neki deo sistema oslanjanja iskrivljen pa ga treba zameniti.

  Kada se menja nagib menja se i raspon — te veličine su međusobno povezane — kao što će biti objašnjeno u nastavku.

  Zatur

  Gledano sa strane vozila, zatur je ugao između ose amortizera i normale na horizontalnu ravan. Meri se u stepenima. Zatur je pozitivan ako je osa amortizera usmerena prema vozaču, a negativan ako je ona usmerena od vozača.

  Zatur nema uticaj na trošenje gume, ali ima veliki uticaj na upravljanje. Negativni zatur dovodi do zanošenja u stranu, a veliki pozitivni zatur može izazvati potrese volana na neravninama. Nejednak zatur na točkovima iste osovine dovodi do zanošenja u stranu. Idealan zatur je pozitivan, od 3-5 stepeni, jednak na oba točka. 

  Na mnogim vozilima sa prednjom vučom nagib ne može da se podešava, već on ukazuje da je neki deo sistema oslanjanja iskrivljen pa ga treba zameniti.

  Raspon

  Gledano odozgo, iznad vozila, raspon je ugao koji točkovi zaklapaju sa centralnom osom vozila. Ako su točkovi zakrenuti jedan prema drugom - ka unutra - raspon je pozitivan. Ako su zakrenuti jedan od drugog - ka spolja - raspon je negativan. Raspon je najvažniji podešavanje sa aspekta trošenja guma i njegovo nepravilno podešavanje dovodi do rapidnog trošenja guma.

  Pored ovih postoje još neki parametri koji se podešavaju prilikom centriranja trapa, ali su oni manje važni.