4Gume.com Logo

Zašto proizvođači ne daju garanciju na broj pređenih kilometara?

  13. jul 2012.

  Da li ste nekada čuli da je neki proizvođač garantovao da sa njegovim gumama možete preći 70 000 km? Teško da ste to doživeli, a ako doživite znajte da je u pitanju samo marketinški trik. Koliko će guma trajati zavisi od velikog broja faktora koji nisu pod kontrolom proizvođača. Navodimo neke od njih:

  • Oštećenje koja se dogodilo na putu (npr. posekotina, bubrezi, oštećenja od udara, ili bušenje – videti kontrola guma)
  • Nepropisna montaža
  • Nepravilna upotreba
  • Loše održavanje
  • Stil vožnje
  • Previsok ili prenizak pritisak u gumama
  • Neravnomerno trošenje guma prouzrokovano mehaničkim nedostacima vozila
  • Gume nisu balansirane
  • Trap nije centriran
  • Saobraćajne nezgode
  • Vatra
  • Korozija
  • Vandalizam
  • Izloženost vremenu
  • Gume su nepropisno rotirane ili uopšte nisu rotirane
  • Izloženost ozonu ili uticaju vremena

  U samom garantnom listu koji dolazi uz gume navedena je lista slučajeva slična ovoj u kojima se garancija ne priznaje. Pošto je zaista teško dokazati krivicu proizvođača, garantni list vam je od koristi u ograničenom broju slučajeva. Ako ste imali defekt posle malog broja pređenih kilometara nazovite prodavca od koga ste kupili gumu i reklamirajte je. Obavezno sačuvajte račun i garantni list. Proizvođači uglavnom imaju ljude koji su ovlašćeni i stručni za rešavanje reklamacija.