4Gume.com Logo

Produžite vek trajanja guma

  13. jul 2012.

  Cene guma su veće iz godine u godinu, a i cene goriva neprestano rastu. Ako se budete pridržavali ovih uputstava, produžićete vek trajanja vaših guma, smanjićete potrošnju goriva i na taj način ćete uštedeti.

  Redovno proveravajte pritisak u gumama

  Nepravilan pritisak u gumama čini da se gume troše neravnomerno, a  povećava i potrošnju goriva, jer je kod nepravilno napumpanih guma veći otpor kotrljanju. Prema istraživanjima, pritisak ispod propisanog smanjuje trajnost gume i do 60%, gume se troše neravnomerno, a više se troši spoljni deo gazeće površine. Sa druge strane, ako je pritisak viši od propisanog, trajnost guma se smanjuje do 20%, a više se troši srednji deo gazeće površine. 

  Redovna kontrola guma je od izuzetne važnosti i treba je obavljati bar jednom mesečno. Pogledajte u uputstvu proizvođača vašeg automobila koji je propisan pritisak u gumama. Prema uputstvima proizvođača pravilan pritisak u gumama zavisi i od opterećenja vozila i uslova u kojima se vozi: na primer, za autoput i pun automobil gume treba naduvati na nešto viši pritisak.

  Rotirajte gume

  Izvršite rotaciju guma (promenite pozicije guma) s jedne na drugu osovinu na svakih 5-10.000 kilometara jer se gume različito troše na različitim osovinama. Ne zaboravite da proverite pritisak u gumama posle promene pozicije guma. Proverite da li su gume montirane tako da se okreću u pravcu označenom strelicom na spoljnom zidu gume.

  Vozite mirno

  Stil vožnje veoma utiče na trošenje guma i potrošnju goriva. Ako vozite mirno bez naglih kočenja, agresivnog kretanja i oštrog skretanja, produžićete vek trajanja guma, a manje ćete trošiti i gorivo.

  Održavajte opterećenje na dozvoljenom nivou

  Svaka guma ima određenu nosivost za koju je projektovana. Ukoliko stalno imate više tereta od nosivosti vaših guma, one će se brže trošiti. Veličina koja određuje nosivost naziva se indeks brzine, a njena vrednost data je u tablicama nosivosti.

  Pumpajte gume azotom

  Pumpanje guma azotom ima niz prednosti od kojih je najvažnije 3-4 puta manje ispuštanje u odnosu na gume punjene vazduhom, što rezultira u uvek propisnom pritisku vazduha u gumama, a samim tim dužim životnim vekom guma.

  Obratite se vulkanizeru...

  Ako se gume neravnomerno troše obratite se vulkanizeru koji će proveriti da li su gume propisno montirane, da li je potrebno balansiranje ili centriranje trapa, i da li je ispravan pritisak u gumama. Neravnomerno trošenje guma će im znatno umanjiti vek, tako da je najbolje obratiti se vulkanizeru čim to primetite.