4Gume.com Logo

Označavanje guma: Pomoć kupcima da naprave dobar izbor

  01. decembar 2009.

  25. novembar 2009.

  Od novembra 2012. godine sve nove gume koje se prodaju u Evropi biće klasifikovane i označene oznakama za efikasnost potrošnje goriva, prijanjanje na mokrom i performanse buke. Označavanje će biti slično onom koje se traži za uređaje u domaćinstvu, a potencijalni kupci će moći da uporede karakteristike pre kupovine.

  Parlament je usvojio nacrt propisa u utorak bez glasanja. Članice Evropskog parlamenta i predsedavajući saveta postigle su dogovor posle duge diskusije početkom oktobra kada je Ivo Belet (Evropske narodne stranke) predstavio koristi koje donose propisi. On je rekao da je“novi sistem označavanja bio razumljiva mera s velikim prednostima za zaštitu okoline i potrošače”, a pored toga troškovi proizvođača bili bi minimalni.

  Efikasna potrošnja goriva, prijanjanje na mokrom i buka

  Kao i evropsko energetsko označavanje, u označavanju guma biće koriščene klase rangirane od najboljih performansi (zelena “A” klasa) do najlošijih (crvena “G” klasa). pored naznaka koliko gume utiču na efikasnost potrošnje goriva automobila, one takođe daju informacije o performansama u uslovima mokrog kolovoza i buke usled kotrljanja van vozila u decibelima.

  Pošto će od 1. novembra 2012. godine, isporučioci guma za putnička vozila, laka i teška dostavna vozila, (C1, C2 i C3 gume) morati da informišu potrošače o efikasnosti potrošnje goriva, prijanjanju na mokrom i klasama buke u svim tehničkim promotivnim materijalima, uključujući i websajtove. Protektirane gume, proffesionalne off-road gume i trkačke gume će biti izuzete od ovih zahteva.

  Sve C1 i C2 gume proizvedene posle 1. jula 2012 moraju imati nalepnicu ili moraju biti praćene oznakom prilikom distribucija iz fabrike u prodavnicu ili u auto servis.

  Pošto gume nisu uvek izložene u prodavnicama, članovi Evropskog parlamenta insistirali su da maloprodavci budu obavezni da prikažu oznake gume kupcu pre prodaje, kao i na računu ili uz račun.

  Vrlo tihe gume

  Da bi promovisao vrlo tihe gume, Parlament je pregovarao o redizajnu simbola buke. Nivo spoljne buke kotrljanja biće označen rastućim brojem crnih “talasa” koji se emituju iz “zvučnika”. Tihe gume za automobile koje proizvode buku nižu od 68 decibela, na primer, biće označene jednim crnim i sa dva bela “talasa” pored vrednosti u decibelima.

  Podsticaji za štednju goriva

  Odluke o mogućim podsticajima potrošačima za promociju guma boljih performansi bile bi donete na nacionalnim nivoima. U principu, državama članicama bi trebalo dozvoliti da daju podsticaje samo za gume rangirane kao najmanje “klasa C” za efikasnost potrošnje goriva i prijanjanje na mokrom

   

  Izvor: Evropski paarlament