4Gume.com Logo

Evropska unija ograničava korišćenje nanotehnologija na automobilima

    01. avgust 2010.

    Zemlje Evropske Unije će razraditi norme koje regulišu korišćenje nanotehnologije u auto industriji. Date mere omogućavaju da se zaštite ljudi i prirodna sredina od štete koju mogu izazvati autokomponente sa nenočesticama.

    Neophodnost za kontrolom korišćenja nanotehnologija nastala je zbog toga što su danas nanočestice nedovoljno izučene jer nije poznato na koji način utiču na čoveka i okolinu za vreme vožnje automobila. Pošto je to sada moguće istražiti, posle dugo vremena biće poznat stepen uticaja nanočestica na ljude i sredinu.

    Međutim već sada postoje autodelovi u kojima se koriste nanotehnologije. Naprimer, nemačka kompanija Lanxess razvila je polimerne materijale za gume sa nanočesticama. Dužina putanje preleta takvih čestica veća je za 15% u poređenju s gumama od obične gume. A kompanija Alkar Holding je još 2006.godine predstavila felne za koje je korišćen premaz, obloga sa nano efektom.