4Gume.com Logo

Goodyear Dunlop već počeo da označava gume nalepnicama

  01. novembar 2011.

  Nova zakonska regulativa promeniće način odlučivanja pri kupovini pneumatika

  Kranj, 7. novembar 2011. – Ostalo je još samo godinu dana do datuma do kojeg milioni pneumatika u celoj Evropi moraju biti opremljeni nalepnicom veličine 7,5 x 11 cm na kojoj će biti označene performanse pneumatika na tri važna područja. Goodyear Dunlop, jedan od vodećih proizvođača pneumatika u Evropi, već sada vrši ocenjivanje više od 10.000 raznih tipova i dimenzija pneumatika za putnička i teretna vozila u skladu sa novom zakonskom regulativom EU. Preduzeće je takođe počelo sa akcijom informisanja o novoj zakonskoj regulativi, i to na nedavnoj manifestaciji "Dani sigurnosti u drumskom saobraćaju" održanoj u Luksemburgu na kojoj je objašnjavalo značaj novog označavanja pneumatika i obavezalo se da ubuduće obezbeđuje adekvatno informisanje kako krajnjih korisnika tako i stručnjaka na svim boljim lokacijama maloprodaje.

  Od novembra 2012. godine pneumatici u EU označeni nalepnicama

  U skladu sa novom zakonskom regulativom EU, od 1. novembra 2012. označavanje će biti obavezno za sve putničke, lake teretne i teretne pneumatike proizvedene od 1. jula 2012. dalje. Potrošači će moći da primete da će sve više pneumatika kod prodavaca biti opremljeno standardnom nalepnicom na kojoj će se nalaziti podaci o sledeća tri ključna parametra pneumatika: o otporu kotrljanja (koji utiče na potrošnju goriva vozila i na životnu sredinu), prianjanju na mokroj podlozi (kojim se označava sigurnost pneumatika) i nivou spoljašnje buke pri kotrljanju (koji se takođe odnosi na životnu sredinu). Prilikom prodaje, uz svaki pneumatik za putnička vozila, lake kamione i kamione proizveden posle 1. jula 2012. moraju biti priloženi navedeni podaci o performansama, a svi pneumatici za putnička vozila i lake kamione moraće bukvalno da nose nalepnicu.

  U našem preduzeću smatramo da će interesovanje za pneumatike ovim biti povećano i da će potrošači i prevoznici pri kupovini pneumatika više obratiti pažnju njihovim performansama. Jean-Pierre Jeusette, glavni direktor Centra za inovacije u preduzeću Goodyear u Luksemburgu, dodaje: “Možemo dokazati da razlika između putničkih pneumatika klase A i klase G u celom veku njihovog trajanja može da bude ušteda od 300 evra i razlika u zaustavnom putu od 18 metara . Želimo da potrošači, prevoznici i drugi kupci pneumatika shvate koliko su pneumatici važni za sigurnost na putu i nadamo se da će ih nova oznaka na pneumatiku usmeravati ka sigurnijim pneumaticima povoljnijim za životnu sredinu i dati im mogućnost da se za kupovinu odlučuju bolje obavešteni.”

  Postupke certifikovanja pneumatika izvode proizvođači
   
  Sve tipove i dimenzije pneumatika moraće da ocene, testiraju i overe proizvođači pneumatika. Razvrstavanje pneumatika u pojedine klase na novoj EU oznaci vršiće sami proizvođači sopstvenim certifikatom. U preduzeću Goodyear Dunlop trenutno ima više od 270 probnih vozača, inženjera i tehničara koji su puno radno vreme angažovani na testiranju i prikupljanju podataka o više od 10.000 raznih tipova i dimenzija pneumatika za putnička i teretna vozila, pri čemu koriste metodologiju testiranja odobrenu u EU. 
  “Tri kriterijuma testiranja za oznake na pneumatiku predstavljaju samo deo od 50 kriterijuma na području performansi koje ocenjujemo u okviru obimnog programa testiranja svakog novog proizvoda. Inače, nova oznaka na pneumatiku ne donosi nove kriterijume za testiranje, ali zahteva dodatno certifikovanje i razvrstavanje u pojedine klase po specifičnim metodima testiranja koji važe u celoj EU,” objašnjava Emmanuel Robinet, vođa Odeljenja za ocenjivanje pneumatika u preduzeću Goodyear Dunlop.

  Jean-Pierre Jeusette, glavni direktor Centra za inovacije Goodyear u Luksemburgu, dodaje: “Veliki proizvođač pneumatika kakav je Goodyear Dunlop koji je 2010. godine u Evropi, na Srednjem Istoku i u Africi prodao više od 70 miliona pneumatika, mora da certifikuje hiljade raznih tipova i dimenzija pneumatika, a milione da opremi nalepnicama. Tako jednostavna stvar kao što je lepljenje malih nalepnica na pneumatike znatno utiče na proces proizvodnje i logistiku jer često zahteva velike investicije u nove mašine, opremu i nadogradnju informacionih sistema. Uvereni smo da ćemo pravovremeno obezbediti sve procese potrebne za uvođenje nove oznake. Takođe verujemo da će oznaka EU na pneumatiku biti od koristi potrošačima, prevoznicima i svim kupcima pneumatika i da će ih usmeravati ka pneumaticima koji su sigurniji i omogućavaju efikasnije korišćenje goriva, što može samo pozitivno da utiče na Evropsku Uniju i njene stanovnike.”

  Goodyear Dunlop očekuje promenu navika pri kupovini pneumatika

  Nova oznaka EU na pneumatiku izazvaće promene u načinu prodaje i kupovine pneumatika. “Pažnja će biti usmerena na značaj uloge koju pneumatici imaju na području sigurnosti u drumskom saobraćaju i na prednosti koje svojim kvalitetom donose vrhunske robne marke. Proizvođači kao što je Goodyear Dunlop, zahvaljujući svojim proizvodima visokog kvaliteta, dosta će pridobiti novim označavanjem koje omogućava dostup do objektivnih i uporedivih podataka o važnim karakteristikama pneumatika,” kaže Arthur de Bok, predsednik Goodyear Dunlop EMEA.