4Gume.com Logo

Independent analizira moguće probleme novog označavanja guma

  01. septembar 2010.

  Britanski list Independent je pozdravio novi zakon o označavanju guma koji stupa na snagu 2012.godine i pretpostavio da uskoro vozači mogu da naprave izbor guma oslanjajući se na povećanu količinu dostupnih informacija, pri čemu se i kvalitet proizvoda mora poboljšati.

  Prema materijalima, objavljenim u Independentu od strane Dejvida Vilkinsa (David Wilkins), odgovor na pitanje «kako ste izabrali svoj poslednji komplet guma» se sastoji u tome da vlasnik automobila bira najčešće najjeftinije gume ili gume istog brenda kao i one koje je imao ranije. Istina je da većini vozača nedostaje znanje da bi napravili korektan izbor.

  Po mišljenju eksperata Michelina, oko 30% guma koje se danas prodaje ne može da pretenduje na dobijanje rejtinga prema standardima, koji se uvode u 2012.godini, i do  70% guma, verovatno, neće odgovarati zahtevima sledeće etape, planirane za 2016.godinu.

  Ipak, iako Vilkins podržava uvođenje novog označavanja guma, on govori o nizu praktičnih teškoća, vezanih za uvođenje novog sistema. Jedan od potencijalnih problema, po njegovom mišljenju, tiče se metoda pružanja informacija o gumama, neophodno ih je postaviti tako da budu lako dostupne za klijente. To je lako uraditi pomoću nalepnice, ali treba uzeti u obzir da se gume isporučuju do garaža i tehničkih centara, voze, premeštaju na štandovima itd, što smanjuje šansu da nalepnica ostane na svom mestu.

  Po mišljenju autora članka jedan od uzgrednih efekata novog zakona o označavanju biće taj što će to otežati posao uvoznicima jeftinih guma iz zemalja kao što je Kina.