4Gume.com Logo

Michelin će se pridružiti grupi isporučilaca Forda

    01. maj 2010.

    Michelin i kompanije proizvođači felni Hayes Lemmerz i Ronal, i još deset isporučilaca Ford Motor Co, su se pridružili grupi Aligned Business Framework (ABF). Na taj način broj kompanija koje je Ford izabrao za dugoročno partnerstvo za isporuku delova i usluga, i uzajamno korisnu saradnju, dostigao je 90.

    Grupa ABF bila je osnovana u septembru 2005 godine, i tada je u njen sastav ulazilo 7 kompanija; danas je u nju uključeno 67 kompanija iz celog sveta, koje se bave proizvodnjom, i 23 kompanije, koje pružaju različite usluge. Prošle godine je otprilike polovina svih nabavki za ukupnu proizvodnju Ford-a u svetu bila izvršena preko ABFВ,  u poređenju sa 2006-om godinom kada su kompanije grupe isporučivale samo 34% nabavki.

    Takva saradnja je isplativa za isporučioce: na primer, 80% delova sledeće generacije Ford Focus će se prodavati u celom svetu, što će omogućiti isporučiocima da povećaju svoju prodaju na svetskom tržištu.