4Gume.com Logo

Michelin povećao prodaj u 2011.

    01. maj 2011.

    Grupa Michelin je saopštila da je profita za prvi kvartal povećan za 28,1%. To je postignuto pre svega zahvlajujući povećanju obima prodaje. Prodaja Michelin-a porasla je do 6,89 milijardi dolara, a povećanje prodaje iznosi 16,5%. I pored značajnog rasta cena sirovina kompanija je uspela da primenom strategije formiranja cena kompenzuje oko  80% predviđenih dodatnih rashoda, koji su vezani za rast cena sirovina.

    Prodaja industrijskih, poljoprivrednih i moto guma, kao i avio guma i ostalih specijalizovanih proizvoda porasla je za 46,8%, do 1,04 milijarde dolara, prodaja teretnih guma porasla je za 32,5%, do 2,19 milijarde dolara, a prodaja guma potrošačke klase povećala se za 21,2%, dо 3,67 milijardi dolara.

    Tražnja za gumama za poljoprivredu, kao i za gumama za vozila na 2 točka porasla je značajno, a potražnja za avio gumama nezanatno. Tražnja u segmentu teretnih guma jako je porasla u poređenju sa 2010. godinom, a u segmentu guma potrošačke klase najveću potražnju su imale gume brenda Michelin i zimske gume.