4Gume.com Logo

Michelin: veliki rast prodaje u 2010. godini

  01. februar 2011.

  Grupa Michelin saopštava, da je prodaja guma u 2010. godini porasla za 20,8%, pri čemu je operativni prihod dostigao 1,695 milijardi eura, a marža operativnog prihoda 9,5%. Čist profit u celini, kako je saopšteno, dostiže 1,049 milijardi eura. Prema Michelin-u, obim prodaje je porastao za 13,4%, između ostalog zahvaljujući reakciji tržišta razvijenih zemalja. Ipak partner koji upravlja kompanijom Mišel Rolje (Michel Rollier) prethodno je obavestio investitore, da je “u svetlu kapitalnih troškova kompanije i povećanja vrednosti sirovina priliv slobodnih novčanih sredstava u 2011. godini može biti privremeno negativan”. Bez obzira na to, Michelin potvrđuje svoj cilj postizanja pozitivnog priliva slobodnih novčanih sredstava za  period 2011. do 2015. godine. Osim toga, komapnija se sprema da sprovede “jasnu politiku cena” u uslovima rastućih cena sirovina i da nastavi rast proizvodnje.

  Komentarišući ove rezultate, Mišel Rolje je istakao, da je za Michelin 2010. godina bila godina velikog rasta, povećanja elastičnosti proizvodnje i visoke marže. Poslednjih godina, kako on saopštava, bio je postavljen temelj nove faze dinamičkog rasta kompanije. Obim prodaje u 2011. godini mora da poraste za najmanje  6,5%.

  Kao odgovor na nagli skok vrednosti sirovina kompanija počinje da se pridržava dinamične politike cena, i ukoliko se ne dogode neke ozbiljne izmene u ekonomskom okruženju, očekuje se dalji rast operativnog prihoda u 2011. godini.

  Ukupna prodaja je dostigle 17,891 milijardi evra, a promet robe je porastao za 20,8% u poređenju sa rezultatima 2009. godine. Pri tom je rast u segmentu originalne opreme bio brži nego na tržištu zamenskih proizvoda. Visoka cena sirovina snizila je profit za 544 milona evra. Priliv novčanih sredstava iznosio je 426 milona evra, bez obzira na povećanje cena sirovina, povećanje troškova za 1,1 mlijardi еvra i uplata u penzioni fond.

  Kompanija takođe očekuje rast profita, bez obzira na troškove prisustva na novim tržištima.