4Gume.com Logo

Nema predviđenog rasta isporuka guma u 2008. u SAD

  01. avgust 2008.

  Prema podacima koje je iznelo Američko udruženje proizvođača guma (Rubber Manufacturers Association –RMA), isporuke guma u 2008. godini u SAD su projektovane da ostanu na približno istom nivou kao 2007. godini, pošto će rast prodaje na zamenskom tržištu ponovo kompenzovati pad prodaje na tržištu guma originalne opreme (prve ugradnje).

  Putničke gume koje se ugrađuju kao originalna oprema

  Za 2008 godinu predviđen je pad za oko 4%, ili 2.2 miliona jedinica manje od prošlogodišnjih 44 miliona. Ovo je rezultat očekivanog smanjenja proizvodnje vozila na domaćem tržištu koje je uslovljeno opštim trendom prodaje i vrelom ekonomskom klimom. Ovo će označiti šestu uzastopnu godinu kako domaća proizvodnja lakih vozila opada i treću uzastopnu godinu pada prodaje vozila.

  Međutim, u 2009. godini je prognoziran rast isporuka guma, pošto se ekonomska situacija stabilizuje i potrošači se vraćaju na uobičajeni način kupovine. Pored toga, vraćanje isporuka na nivo iz prethodne godine neće biti ostvaren jer uvoz lakih vozila nastavlja da povećava svoj udeo na tržištu.

  Tržište guma koje zamenjuju gume iz prve ugradnje

  Zamensko tržište je poraslo za 4%, u odnosu na 204 miliona jedinca u 2007. godini, kao rezultat većeg uvoza od očekivanog u četvrtom kvartalu. U 2008. je prognozirano malo povećanje od 1.5%, za približno 3 milona dodatnih jedinica, pošto će rast ovog velikog segmenta industrije guma biti smanjen. Dalje povećanje od 2% je predviđeno u 2009. kada se popravi ekonomska situacija.