4Gume.com Logo

Novi EU zakoni o sistemu kontrole pritiska u gumama (TPMS)

  01. septembar 2009.

  Nova zakonska regulativa koja je usvojena u Evropskom parlamentu početkom godine predviđa da svi novi automobili koji će se prodavati u Evropi od 2012 moraju biti opremljeni sistemom za kontrolu pritiska u gumama (TPMS) kao standardnom opremom. Organizacije koje se bave bezbednošću auto guma procenile su da oko 80% automobila ima gume koje su nepropisno napumpane. Osim toga, strahuje se da jedna od dve tehnologije kojima raspolažu proizvođači automobila, mogu izložiti riziku i vozače i okolinu.

  Direktni i indirektni sistem pristupaju kontroli pritiska u gumama na dva različita načina. Industrija guma daje prednost direktnom sistemu koji postavlja senzore pritiska na svaki točak i prenose kompjuteru u automobilu pouzdane informacije o merenju, na osnovu kojih vozač odmah ima sve informacije o stanju guma. 

  Indirektni sistem, favorizovan od strane nekih proizvođača automobila, koji podržava Međunarodna organizacija konstruktora automobila (OICA), jeftinija je mogućnost. Ovde se meri broj obrtaja gume na jednom točku i poredi sa ostalim točkovima. Neki sistemi sprovode analizu karakteristike vibracija koristeći ABS senzore. Bord kompjuter analizira podatke i utvrđuje da li ima promene prečnika točka što softver interpretira kao gubitak pritiska u gumi. Postoji značajno kašnjenje dok ova informacija ne stigne do vozača, što znači da u slučaju brzog ispumpavanja (pucanja) gume to ne bi bilo detektovano, pa nesreća ne bi bila sprečena.

  Druga suštinska razlika između dva sistema jeste ta da indirektni sistem zahteva da vozač rekalibriše sistem pri podešavanju pritisaka u gumama ili pri zameni gume, kako bi se sistem učinio efikasnim. Ova operacija veoma zavisi od preciznosti uređaja kojim se meri pritisak i uslova u kojima se to čini (guma treba da bude hladna). Pošto vozači retko mere pritisak u gumama, ceo proces je podložan greškama. Ovo je suštinska mana ovog sistema jer može dovesti vozača u osećanje lažne sigurnosti, iako vozi sa izduvanim gumama, jer sistem prijavljuje da su gume pravilno naduvane.

  Nezavisna istraživanja tvrde da indirektni sistem (zbog svojih očiglednih mana i ograničenja) narušava i dve druge bitne prednosti za okolinu koje potiču od ugradnje TPMS sistema a to su emisija ugljen-dioksida i ušteda goriva. Slabo naduvane gume su štetne u oba slučaja.

  Evropska komisija se ohrabruje da zahteva od UNECE komiteta koji je odgovoran za implementiranje tehničkih detalja nove regulative, da favorizuje preciznu tehnologiji za merenje pritiska u gumama jer bi se time povećao njen doprinos bezbednosti na putevima i smanjenju emisije ugljen-dioksida - što je prioritet u EU. Kampanju, u kojoj se naglašava pitanje bezbednosti na putu, predvodi Schareder Electronics - jedna od glavnih dobavljača TMPS sistema, uz podršku vodećih proizvođača guma. Vodeća regulaciona tela, kao što su ETRTO, CLEPA, EFTE, zastupaju stroge zahteve u pogledu performansi TMPS sistema (koja se trenutno mogu postići samo direktnim sistemom).