4Gume.com Logo

Novi evropski propisi o označavanju guma

  01. maj 2009.

  Evropski Parlament usvojio je 22. aprila 2009. predlog zakona o budućem označavanju guma. Kupci guma će biti bolje informisani o efikasnosti potrošnje goriva, o bezbednosnim performansama i performansama buke koju stvaraju, zahvaljujući predlogu za obavezno označavanje guma. Kao i kod evropskog energetskog označavanje guma, oznake na gumi će koristiti klase efikasnosti potrošnje goriva rangirajući ih od guma s najboljim performansama (zelana “A” klasa) do najlošijh (crvena “G” klasa). Na isti način bića prikazano prijanjanje na mokrom i performanse buke. Dopune propisa su usvojene sa 642 glasa za, 23 protiv i 8 uzdržanih.

  Označavanje efikasnosti štednje goriva, prijanjanja na mokrom i  buke

  Od novembra 2012, proizvođači će morati da prikažu klase efikasnosti potrošnje goriva, prijanjanja na mokrom i buke van vozila u svakom promotivnom tekstu za C1, C2 i C3 gume (montirane na putnička, laka teretna i vozila za teške uslove) proizvedena posle 1. jula 2012. godine. Distributeri će takođe morati da uključe ove vrednosti u svoje račune, kaže dopunjeni nacrt zakona. Oznaka će se nalaziti na nalepnici na C1 i C2 gumama.

  Oznaka male buke na vrlo tihim gumama
  Da bi promovisao gume s malom bukom, Evropski parlament je u tekst ubacio odredbu za novi “znak male buke” na kome se nalazi guma sa slušalicama ako je nivo buke 68 decibela (C1 gume), 69 decibela (C2 gume) ili 70 decibela (C3 gume)

  Gume za sneg
  Komisija će postaviti specifične zahteve za gume za sneg ili nordijske zimske gume po regulisanoj proceduri.

  Podsticaji za gume koje štede gorivo
  Po novom zakonu države članice mogu obezbediti podsticaje samo za gume rangirane najmanje “C klasom” za efikasnost potrošnje goriva i prijanjanja na mokrom.

  Sajt EU o označavanju guma
  Članice evropskog parlamenta takođe žele da Komisija do kraja 2010 napravi sajt o označavanju guma kao izvor informacija koje objašnjavaju svaku komponentu oznake.

  Kalkulator uštede goriva na sajtu
  Prodavci guma su dužni da postave kalkulatore uštede goriva na svoje sajtove što bi omogućilo potrošačima da procene “moguće prosečne uštede goriva, CO2 i troškova, za C1, C2 i C3 gume”.
  Članice Evropskog parlamenta smatraju da bi propis, direktno primenjiv u svim državama članicama, bio bolji oblik za novo zakonodavstvo. Komisija je predložila direktivu koja bi trebalo da bude prenesena u nacionalne zakone.