4Gume.com Logo

Novi sajt Goodyear Dunlop za ekonomičnu potrošnju goriva

  01. januar 2012.

  Kranj, 19. januar – U okviru kampanje da privrednim voznim parkovima omogući ekonomičniju potrošnju goriva, Goodyear Dunlop je danas aktivirao internet stranu na kojoj će prevoznici naći informacije o tome na koji način mogu da smanje troškove goriva i ostvare bolji karbonski otisak (carbon footprint) svog preduzeća. Prema rezultatima ankete izvršene među više od 400 upravljača voznih parkova, skoro trećina (28%) navodi da je nedostatak informacija glavni razlog što ne mogu da ostvare veću uštedu goriva.

  Sadržina internet portala i sa njim povezanog Tvitera (@efficientfleet) obuhvata najnovije informacije iz branše, važne savete preduzeća Goodyear Dunlop za pomoć voznim parkovima da ostvare bolji stepen iskorišćenja goriva i studije pojedinih primera najbolje prakse ekološkog upravljanja voznim parkom.

  Na internet portalu su takođe na raspolaganju informacije o skorašnjem simpozijumu preduzeća Goodyear Dunlop za prevoznike pod nazivom "Nastojanja da se poveća stepen iskorišćenja goriva u evropskom drumskom transportu". Simpozijum će se održati 25. januara u Briselu, Belgija.

  Evropski kreatori politike, stručnjaci iz industrije i akademici iz saobraćajne branše će informacijama o istraživanjima, najnovijim inovacijama i trendovima u zakonskoj regulativi pokušati da pomognu prevoznicima u svim sektorima da povećaju ukupni stepen iskorišćenja goriva i smanje emisije CO2. Ključni govor održaće g. Siim Kallas, potpredsednik Evropske komisije i evropski komesar za saobraćaj.

  "Internet stranu vidimo kao forum na kome će prevoznici iz cele Evrope tražiti savete, podršku i informacije o tome kako postići veći stepen iskorišćenja goriva," kaže Boris Stevanović, direktor marketinga teretnih pneumatika za regiju EMEA u preduzeću Goodyear Dunlop Europe.

  Informacije o istraživanju

  Goodyear Dunlop je rešio da prouči izazove sa kojima se trenutno suočavaju upravljači voznih parkova, pa je od septembra do novembra 2011. godine izvršio obimnu anketu među više od 400 međunarodnih i regionalnih evropskih prevoznika. Učesnicima ankete iz Velike Britanije, Nemačke, Francuske, Italije, Španije, Poljske i Beneluksa je putem elektronske pošte i telefona postavljeno 20 kvantitativnih pitanja o njihovim iskustvima i mišljenju u vezi sa povećanjem stepena iskorišćenja goriva. Rezultatima ankete obuhvaćen je širok spektar preduzeća i sektora: 60% su vozni parkovi sa 1-50 kamiona, 30% su upravljani vozni parkovi sa 51-250 kamiona, a desetinu predstavljaju upravljani vozni parkovi sa više od 250 kamiona. Kompletni rezultati biće predstavljeni 25. januara 2012. na Simpozijumu preduzeća Goodyear Dunlop za prevoznike.