4Gume.com Logo

Novi usavršeni, ekološki bezbedni gazeći slojevi gume

    01. april 2010.

    Prema saopštenju najvećih kompanija u Severnoj Americi, koje se bave usavršavanjem gazećeg sloja guma, tržište regiona spremno je za ekološke usavršene gazeće slojeve.

    Prema rečima Bila Sjutmena, glavnog izvršnog direktora severnoameričke filijale Marangoni Tread-a, predložene smese obezbeđuju ekonomičnost potrošnje goriva, i povećavaju udeo u prodaji kompanije. Marangoni, prema saopštenju, prati zacrtani plan za smanjenje upotrebe prerađene nafte u proizvodnji i smanjenje otpora kotrljanja usavršenih gazećih slojeva.

    Džo Kouplend, vice-predsednik ogranka Commercial Tire Systems kompanije Goodyear Tire & Rubber Co., takođe smatra da su autotransportne kompanije već spremne za korišćenje proizvoda sa malim otporom kotrljanja. Goodyear po njegovim rečima, nudi nove gazeće slojeve, koji obezbeđuju uštedu goriva , za svoje teretne gume G316 Fuel Max i G305 Fuel Max.

    Po mišljenju predstavnika Bridgestone Bandag Tire Solutions, proizvodnja ekoloških, usavršenih gazećih slojeva je danas vrlo popularan predmet polemisanja. Usavršavanje smanjuje negativno dejstvo na prirodu, a danas, kada se se sve veći akcenat daje uštedi goriva i smanjenoj otpornosti na kotrljanje gazećih slojeva, ovom pitanju će se posvećivati sve više pažnje.