4Gume.com Logo

Obavezna zimska oprema

  01. oktobar 2010.

  Pošto se naš sajt bavi auto gumama iz Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima izdvojili smo član koji se odnosi na zimske gume.

  Члан 131.
  Зимска опрема моторних и прикључних возила, у смислу овог правилника, подразумева пнеуматике за зимску употребу (М+S) на погонским точковима, или пнеуматике са летњим профилом уколико возило у опреми има ланце или друга оговарајућа средства за повећање тракције погонских точкова.
  На пнеуматицима са летњим профилом из става 1. овог члана, када се на њима не користе оговарајућа средства за повећање тракције погонских точкова, дубина шара газећег слоја, по обиму и ширини, мора износити најмање 4 mm.
  За возила категорија М2, М3, N обавезни део зимске опреме је и лопата.
  На возилима се не смеју постављати пнеуматици са клиновима.

  Oni koji žele da znaju sve što u ovom pravilniku piše mogu to učiniti na sajtu Ministarstva za infrastrukturu