4Gume.com Logo

Pad prodaje guma u Evropi se nastavlja

    01. jun 2009.

    Evropsko udruženje proizvođača guma i proizvoda od gume (ETRMA) izveštava da je tražnja na evropskom tržištu zamenskih guma u padu već 14 meseci uzastopce. Od januara ove godine, prodaja guma za teretna vozila pala je za 32%, dok je prodaja putničkih guma pala za 8%, a poljoprivrednih 15%, u poređenju s periodom januar – maj 2008. godine.

    Prodaja putničkih guma pala je za 8% u odnosu na period januar – maj 2008. Zbog mera podrške nacionalnim tržištima u Francuskoj i Italiji, prodaja putničkih guma pala je samo 9% u maju. Prodaja je porasla u Francuskoj (+12%) i Italiji (+5%), ali je pala u Nemačkoj (-22%) i Velikoj Britaniji (-26%).