4Gume.com Logo

Pirelli: rast na svetskom trzistu se nastavlja

  01. jun 2010.

  Prema podacima Pirelli SpA, na evropskom tržištu se nastavlja rast, kako u segmentu zamenskih guma (putničkih i teretnih), tako i u segmentu originalne opreme.

  Za maj 2010. godine rast na tržištu putničkih guma u segmentu originalne opreme bio je za 9%, u segmentu zamenskih guma za 14%, i od početka godine rast iznosi 28% i 11%.

  Na tržištu teretnih guma Pirelli saopštava,  da je rast u poređenju s istim periodom prošle godine u segmentu originalne opreme iznosio 72%, u segmentu zamenskih guma 16%. Od početka godine u Evropi rast na tržištu teretnih guma originalne opremebio je za 13%, a na tržištu zamenskih guma za 33%.

  U Severnoj Americi Pirelli takođe beleži progresivni rast: rast na tržištu putničkih i putničko-teretnih guma u segmentu originalne opreme iznosio je u poređenju s prošlom godinom za 48% za maj, dok je za 13% zabeležen rast na tržištu zamenskih guma. Od početka godine rast u segmentima originalne opreme i zamenskih guma iznosio je 64% i 9% . Rast na tržištu teretnih guma originalne opreme bio je u maju 40% u poređenju sa prošlom godinom,  na tržištu zamenskih teretnih guma 33%. Od početka godine do juna rast je iznosio 20% i 22%.

  Na tržištu zemalja Južne Amerike Pirelli saopštava da je u maju zabeležen rast na tržištu putničkih i putničko-teretnih guma kao originalne opreme, koji je dostigao 15%, а na tržištu zamenskih guma iznosio je 23%. Od početka godine rast u sektorima iznosio je 22% i 25%. Na tržištu teretnih guma u poređenju sa prošlom godinom bilo je zabeleženo  62%-no povećanje u segmentu originalne opreme dok je rast u segmentu zamenskih guma dostigao 24%. Od početka godine u oba segmenta zabeležen je rast od 64% i 26% .

  Na japanskom tržištu dostupnu su podaci koji se tiču putničkih i putničko-teretnih guma koje se prodaju u zamenskom segmentu: prema Pirelliju, rast je u poređenju s prošlom godinom iznosio 18%, a do početka godine - 11%. Podaci za Kinu još uvek nisu dostupni, ali je u aprilu rast od početka godine za putničke i putničko-teretne gume iznosio 61% u sektoru prvobitnog sastava, a 43% u sektoru zamenskih guma.