4Gume.com Logo

Pneumatici 08 - Vršac od 02.- 04. novembra

  01. oktobar 2008.

  Od 02. do 04. novembra 2008 godine u Vršcu će se održati V jubilarni naučno-stručni skup „Pneumatici 2008“.  Namera organizatora je, da i ovoga puta na jednom mestu okupi stručnjake koji se bave razvojem, proizvodnjom, prodajom, protektovanjem, eksploatacijom i održa-vanjem pneumatika, kao i istraživanjima u ovoj oblasti.

  Okvirne tematske oblasti skupa su:

  • Novi materijali za izradu pneumatika
  • Primena računara u projektovanju pneumatika
  • Uređaji za kontrolu pritiska
  • Oprema i objekti za održavanje pneumatika i temperature vazduha u pneumaticima
  • Propisi iz oblasti pneumatika
  • Protektiranje pneumatika
  • Rukovanje gumenim otpadom
  • Pneumatici i bezbednost saobraćaja
  • Iskustva iz eksploatacije
  • Dinamika vozila

  Skup je otvoren i za sve druge teme koje su direktno ili indirektno vezane za pneumatike.
  Orgnizatori skupa su Šumarski fakultet univerziteta u Beogradu, Društvo održavalaca tehničkih sistema, Institut za istraživanje i projektovanje u privredi i Privredna komora Srbije.