4Gume.com Logo

Pronalazak uklanja cink oksid iz procesa proizvodnje guma

    01. septembar 2008.

    Istarživanje koja je sproveo jedan student postdiplomac iz Južne Afrike u svojoj doktorskoj disertaciji moglo bi se pokazati kao svojevrstan doprinos industriji auto guma. Tokom rada na svom doktoratu iz hemije, Robert Boš (32), sa univerziteta Nelson Mendela u Port Elizabetu, otkrio je način da se cink-oksid, koji se koristi kao katalizator u proizvodnji guma, zameni. Proizvođači guma u poslednjih 10 godina bezuspešno su tragali za rešenjem ovog problema.

    Svetska industrija auto guma koristi 600,000 tona godišnje visoko toksičnog cink-oksida. Ova supstanca je otrovna za organizme koji žive u vodi, a taloži se u životnoj sredini. Novopronađeni hemijski katalizator, RNPX se smatra bezopasnim za okolinu, a za isti efekat u proizvodnji koji ima cink-oksid potrebna je dve trećine manja količina.

    Testiranje guma sa novim sastojkom u realnim uslovima već je počelo u Evropi. Rober Boš, tehnički direktor kompanije Rubber Nano Products očekuje da će proći oko dve godine pre nego što se gume sa novim sastojkom pojave na tržištu.