4Gume.com Logo

Pronalazak uklanja cink oksid iz procesa proizvodnje guma

  01. septembar 2008.

  Istarživanje koja je sproveo jedan student postdiplomac iz Južne Afrike u svojoj doktorskoj disertaciji moglo bi se pokazati kao svojevrstan doprinos industriji auto guma. Tokom rada na svom doktoratu iz hemije, Robert Boš (32), sa univerziteta Nelson Mendela u Port Elizabetu, otkrio je način da se cink-oksid, koji se koristi kao katalizator u proizvodnji guma, zameni. Proizvođači guma u poslednjih 10 godina bezuspešno su tragali za rešenjem ovog problema.

  Svetska industrija auto guma koristi 600,000 tona godišnje visoko toksičnog cink-oksida. Ova supstanca je otrovna za organizme koji žive u vodi, a taloži se u životnoj sredini. Novopronađeni hemijski katalizator, RNPX se smatra bezopasnim za okolinu, a za isti efekat u proizvodnji koji ima cink-oksid potrebna je dve trećine manja količina.

  Testiranje guma sa novim sastojkom u realnim uslovima već je počelo u Evropi. Rober Boš, tehnički direktor kompanije Rubber Nano Products očekuje da će proći oko dve godine pre nego što se gume sa novim sastojkom pojave na tržištu.

  Komentari

  comments powered by Disqus