4Gume.com Logo

Reciklaža guma u Srbiji

  01. mart 2008.

  Ekološke teme postaju sve popularnije u celom svetu. Želimo da posetioce našeg sajta upoznamo s reciklažom starih guma kao procesom koji doprinosi zaštiti životne sredine. Razgovarali smo o tome s g-dinom Vlatkom Drča, predsednikom UO preduzeća ECO-RECYCLING, prve fabrike u Srbiji koja se bavi reciklažom auto i teretnih guma.

  Pošto je širem krugu čitalaca ovo nova i relativno nepoznata tema, zamolili bismo vas da nam objasnite osnovne pojmove o reciklaži guma:

  Šta je reciklaža i šta se njome postiže?

  Veljko Drca

  V.D: Reciklaža gume je mehanički proces u kome od gume dobijamo 60% gumenog granulata, 35% čelične žice, kao i 5% platna, u potpunosti bez štetnog uticaja na životnu sredinu.
  Reciklažom otpadnih guma stvaramo novu vrednost, što predstavlja tzv. održivi razvoj.

  Kako reciklaža pomaže zaštiiti okoline?

  V.D: Procesom reciklaže se stvaraju novi proizvodi koji sadrže upotrebnu vrednost, za razliku od materije koja je prethodno predstavljala otpad. Kako se naše preduzeće bavi i prikupljanjem otpadnih guma, zatvarajaći „lanac“ prikupljanja i reciklaže , doprinosimo „čišćenju“ države od ove vrste otpada. O štetnosti deponovanja guma , nadam se da je javnost upoznata. Prema Direktivi Evropske Unije 99/31/EC od 2006.godine zabranjeno je deponovanje celih i sečenih pneumatika na komunalnim deponijama.

  Koji su proizvodi reciklaže?

  V.D: Gumeni granulat, čelična žica i platno.Navedeno se koristi kao polusirovina za proizvodnju finalnih proizvoda..

  Postoji li računica koliko bi Srbija uštede mogla da ima od reciklaže guma?

  V.D: Srbija bi imala ogromne uštede pošto bi očistila regionalne i divlje deponije koje su pretrpane gumama.

  Gde smo u odnosu na Evropu, a gde u odnosu na Hrvatsku i Sloveniju?

  V.D: U EU i Hrvatskoj već postoje postrojenja ovog tipa. Kompanije koje se bave reciklažom guma osnovale su Evropsku asocijaciju za reciklažu gume, čiji smo i mi članovi. U EU se reciklira preko 70% otpada, dok je u Srbiji taj procent zanemarljiv.

  Kako se prikupljaju stare gume?

  V.D: Mi imamo naše kamione koji kruže po Srbiji i preuzimaju dotrajale gume.

  Da li su vulkanizeri obuhvaćeni mrežom koja se bavi prikupljanjem guma?

  V.D: Naravno, neki vulkanizeri su već obuhvaćeni, ali apelujemo na sve vulkanizere da nam se jave kako bi se obezbedilo preuzimanje dotrajalih guma.

  Koje koristi mogu imati oni koji se bave tim poslom?

  V.D: Mi plaćamo određenu naknadu za preuzete količine gume.

  Na sajtu 4Gume.com objavljen je članak o korišćenju guma kao goriva za automobile. Šta mislite o tome?

  V.D: Mi smatramo da treba prvo reciklirati gumu, a ono što preostane može da ode i na drugačije tretmane.

  Šta je bolje, spaljivanje ili reciklaža?

  V.D: Reciklaža, naravno. Ipak je reciklaža proces u kojem ne nastaju štetne materije.

  Šta savetujete vozačima i vulkanizerima po pitanju odlaganja starih guma?

  V.D: Savetujemo im da prestanu da razbacuju gume gde stignu, i da se jave našoj komercijalnoj službi kako bi se obezbedilo preuzimanje starih guma.

  Na koji način bi se svaki građanin mogao baviti zaštitom okoline?

  V.D: Svako bi mogao da prikuplja gume i da ih dostavlja našoj službi. Sama reciklaža je izuzetno skup proces.

  Ako želite da saznate nešto više o firmi ECO-RECYCLING posetite sajt www.eco-recycling.rs .