4Gume.com Logo

Tigar lider zaštite životne sredine

  01. maj 2008.

  Zdravo i bezbedno okruženje čini polaznu pretpostavku u poslovanju i razvoju korporacije Tigar. Upravljanje kvalitetom i zaštitom životne sredine, kao integrisani sistem, deo je poslovnog sistema Tigar.

  O tome da je visok nivo ekološke svesti osnovni element korporativne kulture Tigra, svedoči vizija ove kompanije:

  BITI KOMPANIJA
  U ČIJIM SE VREDNOSTIMA
  ODRAŽAVA DOSTOJANSTVO I INTEGRITET
  PRIPADNIKA I PARTNERA
  I KOJA PRUŽA ISTINSKI DOPRINOS
  ODRŽIVOM RAZVOJU

  Kao i (deklarisana) misija, u kojoj održivi razvoj ima visoko mesto.

  STVARANJE SISTEMA VREDNOSTI
  KROZ PROAKTIVNU RAZMENU SA OKRUŽENJEM U CILJU
  ZADOVOLJENJA SVIH ZAINTERESOVANIH STRANA, AFIRMACIJE
  PRINCIPA ODRŽIVOG RAZVOJA,
  PRIMENE NAJVIŠIH ETIČKIH STANDARDA, KAO I POBOLJŠANJA
  KVALITETA ŽIVOTA SVOJIH PRIPADNIKA
  I UVEĆANJA BOGATSTVA KORPORACIJE

  Izjava o politici kvaliteta i zaštiti životne sredine definiše bazične principe i generalno opredeljenje za kvalitet kao osnovu poslovne filozofije, odnosno za zaštitu i očuvanje životne sredine kao moralnu obavezu prema sadašnjim i budućim generacijama.

  Sistem upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine u Tigru građen je na osnovu procesnog modela i prati stepen tehničko-tehnološkog i organizacionog razvoja korporacije Tigar kao matične kompanije i svih njenih zavisnih preduzeća, a zadovoljava i zahteve relevantnih međunarodnih standarda iz oblasti upravljanja kvalitetom i upravljanja zaštitom životne sredine.

  Fabrike korporacije Tigar posluju u skladu sa usvojenim standardima ISO 9001 i ISO 14001, odnosno realizuju proizvodne aktivnosti uz puno uvažavanje potreba zaštite životne sredine, na trajnoj osnovi.

  Preventivne mere, koje se preduzimaju u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine prioritetno su polazište svih entiteta u sastavu korporacije. Jedan od polaznih postulata Tigra je kvalitetan monitoring, kao i redovno vrednovanje identifikovanih aspekata životne sredine. Racionalno trošenje energije, sirovina i ostalih prirodnih resursa u Tigru je unapređeno implementacijom Programa uštede energije i vode. Ovaj program u korporaciji je ustanovljen 2003. godine, a rezultirao je uštedom energije od 25 % po kilogramu proizvoda, dok je potrošnja vode smanjena za blizu 50 %.

  Pripremama za pokretanje savremenog pogona za reciklažu, korporacija Tigar još jednom potvrđuje visok nivo ekološke svesti. Novom, nedavno osvojenom tehnologijom ne samo da se ide u susret zakonskoj regulativi Evropske Unije u ovoj oblasti, već se, što je još važnije, rešava jedan od najvećih ekoloških problema kako u svetu, tako i u našoj zemlji. Od potencijalnih zagađivača životne sredine, dotrajalih auto-guma za čiju je razgradnju u prirodi potrebno više od 150 godina, reciklažom i daljom preradom reciklata nastaju višenamenski proizvodi. Fabrika Tigar Tehnička guma od gumenog reciklata izrađuje visokokvalitetne podloge za oblaganje sportskih terena i dečijih igrališta, trotoara i pešačkih staza, kao i saobraćajnu signalizaciju.

  Korporacija Tigar proglašena je društveno najodgovornijom srpskom kompanijom u okviru akcije Privredne komore Srbije i organizacije Invent iz Kelna, a koji je između ostalog obuhvatio i vrednovanje ekološkog aspekta poslovanja. Imajući u vidu trajnu opredeljenost Tigra ka održivom razvoju i očuvanju životne sredine, titula odgovornog korporativnog građanina Pirota, Srbije i celog regiona zaista je opravdana.

  Izvor: Centar za komunikacije Tigar a.d.,Pirot

  Tigar Trgovine