4Gume.com Logo

Tyresafe: kupovina polovnih guma opasna

    01. mart 2010.

    Kupovina polovnih guma nije samo naš specijalitet, to se dešava i u razvijenim evropskim zemljama. Svaki deseti britanski vozač, prema podacima nedavnog istraživanja sajta TyreSafe, je verovatno, u toku prošle godine kupio, ili se sprema da kupi polovne gume. Povod za nespokoj nije samo taj što kupovina takvih guma nije ekonomski opravdana, već i to, što polovne gume predstavljaju značajnu pretnju bezbednosti na putu. U 2008-oj godini su, po statistici, istrošene ili oštećene gume bile uzrok 34 slučaja pogibije na putevima i više od 900 povreda.

    Prema podacima koji je dobio TyreSafe, polovne gume  je za svoj automobil kupovao bar jedanput  svaki šesti vozač, pri čemu su tome skloni posebno mladi ljudi. Svaki peti vozač izneđu 18 i 34 godina rekao je da je prošle godine kupovao polovne gume, a  među anketiranima u dobi preko 55 godina tek je svaki 20-ti kupovao polovne gume. Pri takvoj kupovini, kako je naglašeno u istraživanju, često je nemoguće saznati moguća oštećenja guma i istoriju njihovog korišćenja, koja utiče na vozne karakteristike.

    Stručnjaci TyreSafe još jednom skreću pažnju na činjenicu da gume igraju važnu ulogu u bezbednosti na putu, da je iz tog razloga kupovina polovnih guma iz neproverenih izvora ili guma koje ne odgovaraju standardima, podvrgava riziku sve učesnike u saobraćaju. Jasno je da je razlog takve kupovine često finansijske prirode, ali je rizik isuviše visok, zbog čega TyreSafe preporučuje kupovinu novih guma.