4Gume.com Logo

Yokohama i zaštita okoline

  01. maj 2008.

  Yokohama je prva kompanija, veliki proizvođač guma, koja je donela stratešku odluku da preuzme odgovornost za zaštitu okoline. Iako se svi bave ovom temom, slobodno se može reći da je Yokohama lider na polju zaštite okoline. Ono što Yokohamu razlikuje od ostalih je dugoročni planski pristup i niz konkretnih akcija koje nisu iznuđene propisima već su izraz poslovne filozofije kompanije i razumevanja važnosti zaštite okoline svakog zaposlenog.

  U poruci predsednika kompanije Tagajobu Nagume predstavljeni su najvažniji pravci delovanja Yokohama Rubber Group:

  • U srednjoročnom planu pod nazivom GD100 (Grand Design100) koji je usvojen 2006. godine, kompanija se obavezala da će afirmisati tehnologije zaštite okoline na najvišem svetskom nivou. Principi koje će slediti u ostvarivanju ovog cilja su: dosledna primena menadžmenta zaštite okoline na najvišem nivou širom sveta, razvoj ekološki prihvatljivih proizvoda i akcije u svim aktivnostima kompanije kao što je, na primer, 100% reciklaža industrijskog otpada.
  • Globalnim zagrevanjem je najveći izazov s kojim se danas suočavamo.
  • Akcija se razvija kroz Yokohama Group i daje konkretne rezultate (na primer, smanjenje emisije štetnih gasova za 8,2% u 2006. god. što je bolje od zahteva po Kyoto protokolu (6%).
  • Rad sa lokalnim vlastima na pošumljavanju u akciji „Yokohama šuma zauvek“. U planu je da se u naredne tri godine oko svih fabrika u Japanu zasadi 220 000 sadnica.
  • Razvoj ekološki prihvatljivih proizvoda kao što je, na primer, nova guma DNA dB Super E-Spec na bazi limunovog ulja u čijem sastavu je 80% satojaka koji nisu na bazi nafte i naftinih derivata.
  • Izaći u susret očekivanjima akcionara, kupaca, investitora, poslovnih saradnika, zaposlenih i lokalnog stanovništva.

  Odluka se ne odnosi samo na ekologiju već i na uštedu energije u svim ostalim delatnostima.

  Sve Yokohamine fabrike su prihvatile standarde upravljanja zaštitom okoline ISO 14000 i rade na smanjenju emisije CO2, rasipanja energije i razvijanju ekološki prihvatljivih proizvoda.

  Kao ilustracija doslednog prihvatanja nove filozofije Yokohame, može poslužiti primer referata g-dina Nagume na prošlogodišnjem susretu u „prestonici gumara“ Akronu, Ohajo. Naime, predsednik Yokohame je referat napisao na papiru koji je već bio iskorišten s druge strane!

  Oni koji žele da saznaju nešto više o ekološkoj politici i akcijama koje sprovodi Yokohama, mogu se detaljnije informisati na sajtu ecotreadsetters.com .