4Gume.com Logo

"Zeleni" svet auto guma

    01. maj 2008.

    U ovom broju Sveta auto guma, pisaćemo o danas veoma popularnoj temi, o zaštiti okoline i načinu kako velike svetske kompanije proizvođači guma učestvuju u tome. Uskoro ćete na sajtu 4Gume, u novom linku koji će se baviti zaštitom okoline, moći da pronađete mnogo zanimljivih članaka iz ove oblasti.

    Onaj ko je pomislio da je je samo moderno pričati o ekologiji i da će kao svaka moda brzo proći, prevario se. Briga o zaštiti okoline je daleko više od toga, to je briga o nama samima i o našim potomcima. Proizvođači guma, najveće svetske kompanije, su shvatile da su ekološka pitanja i njihov odnos prema društvu veoma važni za njihovo poslovanje. Sada to više nije pitanje dobre volje kompanija, već ih na to prisiljavaju zakoni i konkurenti koji u svoju poslovnu filozofiju ugrađuju odgovornost za zaštitu životne sredine. Vreme društvenog marketinga, gde je na lestvici ciljeva kompanije interes društva iznad profita, dolazi zahvaljujući ekologiji!

    Proizvođači guma su veliki zagađivači okoline. To se ispoljava direktno kroz sam proces proizvodnje, u eksploataciji i prilikom odlaganja iskorišćenih auto guma. Zato je njihova odgovornost najveća, ali ni odgovornost nas običnih vozača nije ništa manja. Samo dva minuta nedeljno koja potrošimo na redovnu kontrolu pritiska u gumama vodi velikom smanjenju ispuštanje ugljen dioksida u atmosferu. I ne samo to..., ali o tome kasnije.

    Pošto u Srbiji rade dva proizvođača guma, Tigar i Trayal, iskustva onih koji se već odavno ozbiljno bave ovim pitanjima može biti dragoceno. Kako to rade japanci videćemo na primeru Yokohame .