4Gume.com Logo

Da li ABS i ASR sistemi mogu zameniti zimske gume?

  16. januar 2015.

  U novom veku bezbednost vožnje je postala najvažniji zahtev koji se postavlja pred konstruktore automobila. Novi automobili izlaze iz fabrika sa brojnim sistemima za automatsku regulaciju kretanja koji pomažu vozaču da održi stabilnost vozila. Mnogobrojne skraćenice kao što su, na primer, ABS, ASR, ESP itd. teško je i zapamtiti a kamoli šta koja znači. I pored toga što su proizvođači automobila maksimalno pojednostavili korišćenje ovih sistema, vozači su prinuđeni da stiču nova znanja.

  Elektronski sistemi za regulaciju kretanja vozila

  Savremeni sistemima za regulaciju kretanja vozila automatski održavaju stabilnost vozila bez obzira na uslove koji vladaju na putu. Sistemi koji su interesantni sa stanovišta guma su:

  • ASR (Antriebsschlupfregelung) ili kako ga zovu na engleskom govornom području  TCS (Traction Control System) - sistem za kontrolu i regulaciju proklizavanja.
  • ABS (Antiblockiersystem) ili kako ga zovu na engleskom govornom području  (Anti-lock Braking System) - sistem za sprečavanje blokiranja točkova pri kočenju.

  Podsistemi u sastavu ABS-a su:

  EDB (Electronic Brakeforce Distribution) - Elektronska distribucija sila kočenja), ESC (Electronic Stability Control) ili ESP    (Electronic Stability Program) - Elektronska kontrola stabilnosti, CBC (Cornering Brake Control) - Elektronska kontrola kočenja u krivini i SLS  (Straight Line Stability Control) - Sistem za kontrolu stabilnosti na pravom putu

  Zimske gume i ABS - sistem za sprečavanje blokiranja točkova pri kočenju

  ABS je automatizovani sigurnosni sistem koji tokom kočenja sprečava blokadu obrtanja točkova i klizanje vozila i na taj način pomaže vozaču da zadrži željeni pravac kretanja. U slučaju blokade točkova ne postoji mogućnost kontrole upravljanja već se vozilo kreće po inerciji. Osim toga, put kočenja vozila s blokiranim točkovima je mnogo duži nego kada se točkovi normalno obrću što je vrlo opasno. Zato ABS sistem doprinosi značajnom smanjenju rizika od saobraćjnih nezgoda.

  ABS utiče na održavanje prijanjanja guma, ali ga ne poboljšava, ABS ne stvara prijanjanje. Za optimalno prijanjanje, posebno na snegu i klizavim podlogama potrebne su gume koje odgovaraju uslovima koji vladaju na putu. To znači, da u zimskim uslovima ništa ne može zameniti dobre zimske gume.

  Zimske gume i ASR - Sistem za kontrolu i regulaciju proklizavanja

  ASR sistem je razvijen s ciljem da spreči gubitak prijanjanja pogonskih točkova.

  Potpuni prenos obrtnog momenta na pogonske točkove je moguć samo u slučaju dobrog prijanjanja guma za podlogu do granice proklizavanja. Kada snažni automobili s mnogo konjskih snaga startuju s velikim ubrzanjem ili kada se naginju u krivini dolazi do preraspodele težina na točkove. Pogonski točkovi koji izgube prijanjanje proklizavaju.

  Slično kao kod ABS sistema ASR ne može stvoriti prijanjanje. Automobil najviših performansi koji ima ASR, ali sa gumama lošeg kvaliteta, ubrzava samo do granice proklizavanja, ne koristi maksimalno svoje potencijale ubrzanja. Potencijal ubrzanja vozila može biti iskorišćen samo sa dobrim zimskim gumama koje dobro prijanjaju na snegu ledu i bljuzgavici.  

  Zimi na snegu i ledu, sa zimskim gumama ili lancima, postoji mogućnost isključivanja ili prilagođavanja ASR sistema da radi na povišenim proklizavanjima.

  Zimske gume i ESP (ESC) – Sistem za kontrolu stablnosti vozila

  ESP je podsistem ASR sistema. Njegova funkcija je da pomogne vozaču da zadrži kontrolu nad vozilom u slučaju iznenadnih promena pravca kretanja kao što je izbegavanje prepreka na putu (životinje, drugi automobili itd.). ESC pri skretanju u krivinama automatski podešava silu kočenja na svaki točak pojedinačno. Proklizavanje zadnjih točkova ili over steer se dešava kad zadnji točkovi automobila ne prate putanju prednjih što izaziva zanošenje zadnjeg dela vozila. Proklizavanje prednjih točkova ili under steer se događa kada vozilo nastavi da ide pravo kroz krivinu, a ne tamo gde su točkovi okrenuti.

  ESP koristi istu vrstu sistema povratne sprege kao ASR sistem za podešavanje sile kočenja na svaki točak i tako sprečava klizanje.

  Zajedničko za sve pomoćne elektronske sisteme je da se njihovo optimalno funkcionisanje postiže u kombinacija sa dobrim zimskim gumama. Ako želite da imate pouzdane zimske gume s dobrim prijanjanjem opremite vaš automobil sa sve četiri gume s M+S oznakom i simbolom planina/snežna pahuljica.