4Gume.com Logo

Pad prodaje guma na evropskom tržištu u prvom kvartalu 2013.

    13. april 2013.

    Brisel, 12. april 2013. - Evropska asocijacija proizvođača guma i proizvoda od gume (ETRMA) je objavila podatke o prodaji guma na tržištu zamenskih guma za prvi kvartal 2013. U svim segmentima prodaja je pala:

    • Tržište automobilskih guma je palo za 12% zahvaljujući, pored ostalih faktora, lošim vremenskim uslovima, kašnjenju zamene zimskih guma letnjim i konačno uticajem ekonomskog okruženja.
    • Tržište teretnih guma je ostalo na niskom nivou iz prethodne godine
    • Poljoprivredne i moto gume su zabeležile značajno niži nivo u poređenju s istim periodom 2012!