4Gume.com Logo

Anketa Goodyear-a: ogroman broj vozača ne zna zakonski minum dubine šare

  12. novembar 2012.

  Prema skorašnjoj anketi koju je sproveo Goodyear, ogroman broj vozača nije svestan uticaja auto guma na bezbednost u saobraćaju.

  Na uzorku od 2000 vozača na kome je proizvođač guma Goodyear sproveo ispitivanje utvrđeno je da polovina ispitanika nije znala da je zakonski minimum dubine šare 1.6mm (u EU). Njih 70% odgovorilo je da ne proveravaju pritisak u gumama bar jednom mesečno, a čak 13% njih je mislilo da se zaustavni put prilikom kočenja na mokrom ne produžava!

  Rezultati istraživanja su obelodanjeni upravo u trenutku kada se u Evropi uvodi zakonska regulativa o novom sistemu označavanja guma po kojem se, poput označavanja bele tehnike, gume gradiraju po 3 kriterijuma performansi.

  Svaka guma sada dolazi sa oznakom koja ističe ove tri promenljive:

  • Energetsku efikasnost koja nosi simbol pumpe za gorivo. Otpor kotrljanja koji je označen simbolom od A-G (D se ne koristi). Niži otpor kotrljanja smatra se dobrom karakteristikom jer dovodi do smanjene potrošnje goriva.

  • Kočenje na morkoj podlozi koje je simbolizovano kišnim oblakom. Ocena A je najbolja ocena i Michelin smatra da gume sa ovom ocenom mogu skratiti zaustavni put za čitavih 16m.

  • Nivo buke koji je označen simbolom zvučnika i brojevnom oznakom u decibelima. Tri talasa koja se prostiru od zvučnika označavaju nivo buke od 1-4, pri čemu manji broj označava tiše gume. Broj u decibelima se može koristiti za preciznije poređenje.

  Iako će ove oznake učiniti proces izbora odgovarajućih guma nešto bržim, proizvođač guma Continental upozorava da izbor ne treba činiti samo na osnovu ovih oznaka. Oni napominju da su novim označavanjem izdvojena samo 3 indikatora performansi od njih 14.

  Continental dalje ističe da su testovi auto magazina i dalje glavni izvor korisnih informacija za kupovinu jer su nezavisni i uzimaju u obzir više faktora kojima se porede performanse guma.