4Gume.com Logo

Novi indeks Delticom-a olakšava kupovinu gume

    16. maj 2013.

    Novi indeks Delticom-a olakšava kupovinu gume

    Kupovina guma nije nimalo jednostavna kako to izgleda na prvi pogled jer na izbor odgovarajuće gume utiče mnogo faktora. Evropski pravilnik o označavanju guma koji je uveden 2012. godine pomogao je kupcima da ocene vrednost gume, ali to još uvek nije dovoljno da se donese konačna odluka o kupovini. Finski Nokian je pokušao da svojim oznakama za zimske gume dopuni evropski sistem označavenja, a najveći evropski onlajn prodavac guma Delticom je krajem prošle godine sproveo istraživanje stavova potrošača i  uveo indeks DEX (Delticom Efficiency Class Index.)

    Sve gume proizvedene posle 1. jula 2012. moraju imati EU oznaku gume, a primena ove odredbe je počela od 1. novembra 2012. Delticom je prošle godine sproveo obimno istraživanje u 15 evropskih zemalja. Tokom istraživanja anketirano je 40 000 potrošača koji su vrednovali ocenama od 1 do 10 tri kriterijuma EU sistema označavanja guma - otpor kotrljanja (efikasnost potrošnje goriva), prianjanje na mokrom i spoljnu buku. Ocenom su vozači odgovorili na pitanje koliko im je svaki od njih važan za donošenje odluke o kupovini. Stav kupaca je bio da je bezbednost važnija od ušteda koje se mogu ostvariti kupovinom. Više od polovine ispitanika smatra da je prianjanje na mokrom najvažnija karakteristika gume u EU oznaci. Otpor kotrljanja se nalazi na drugom mestu sa 25%, a spoljna buka je najmanje važna za kupovinu. Na osnovu ovih stavova formiran je DEX indeks. Na svim sajtovima Delticoma u evropskim zemljama pored svake gume se nalazi i indeks, koji je prikazan brojem ili zvezdicama od 1 do 5.

    Mada je uvođenje indeksa olakšalo kupcima da saznaju u kojoj klasi gume pripadaju to je samo jedan od kriterijuma izbora koji je subjektivan jer zavisi od stavova kupaca koji nisu stručnjaci za gume. Testovi guma ostaju i dalje nezamenljivi u oceni vrednosti gume, mada je i njihova objektivnost, zbog uticaja marketinških faktora, ponekad pod znakom pitanja.